FANDOM


Earth Golem @Ignister
アースゴーレム(アット)イグニスター
EarthGolem@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Thạch Thần Thổ Tinh @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) アースゴーレム
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) アースゴーレム@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Āsu Gōremu Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.