FANDOM


E - Emergency Call
(イー)-エマージェンシーコール
EEmergencyCall-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt E - Cuộc Gọi Khẩn Cấp
 Tên Nhật (Kana)
イー-エマージェンシーコール
 Tên Nhật (Chuẩn)
イー
-エマージェンシーコール
 Tên Nhật (rōmaji) Ī - Emājenshī Kōru
 Tên Hàn E - 이멀전시 콜
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00213326
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.