FANDOM


Dystopia the Despondent
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

12 ★★★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

5000 / 5000

Phải được Triệu hồi Thường/Úp bằng cách Hi sinh 3 quái thú khác Cấp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu đối thủ điều khiển Quái thú Bứt phá và bạn không điều khiển "Dystopia the Despondent": Bạn có thể thêm lá này từ Mộ của bạn vào tay bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Dystopia the Despondent" một lần trong lượt. Đối thủ không thể Triệu hồi Bứt phá.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dystopia the Despondent Your opponent cannot Xyz Summon.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.