FANDOM


Dvergs, Generaid of Iron
(くろがね)(ジェネレイド) ドヴェルグス
 Tên Việt Dvergs, Chủng Loài Cai Trị của Thiết
 Tên Nhật (Kana)
くろがねの
ジェネレイド ドヴェルグス
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろがね
の王
ジェネレイド
ドヴェルグス
 Tên Nhật (rōmaji) Kurogane no Jenereido, Doverugusu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 2500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.