FANDOM


Duke Shade, the Sinister Shadow Lord
(かげ)(おう)デュークシェード
 Tên Việt Công Tước Vong Linh, Vua của Oan Hồn
 Tên Nhật (Kana)
かげ
おうデュークシェード
 Tên Nhật (Chuẩn)
かげ
おう
デュークシェード
 Tên Nhật (rōmaji) Kageō Dyūku Shēdo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác