FANDOM


Duelittle Chimera
ドリトル・キメラ
DuelittleChimera-EXFO-EN-R-1E
 Tên Việt Tiểu Tích Thể Mãnh Thú
 Tên Nhật ドリトル・キメラ
 Tên Nhật (rōmaji) Doritoru Kimera
 Tên Nhật (Dịch) Do-Little Chimera
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Beast / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Mã số 37880706
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.