FANDOM


Drill Warrior
ドリル・ウォリアー
DrillWarrior-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ドリル・ウォリアー
 Tên Hàn 드릴워리어
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 03429238
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.