FANDOM


Drill Synchron
ドリル・シンクロン
DrillSynchron-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Nhật ドリル・シンクロン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 300
 Mã số 56286179
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.