Dribrave
ドライブレイブ
Dribrave-ST19-JP-OP.png
 Tên Việt Hộ Quân Anh Dũng
 Tên Nhật ドライブレイブ
 Tên Nhật (rōmaji) Doraibureibu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 78161361
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.