FANDOM


Draius the Third, the True Dracogeneral
(しん)(りゅう)()(しょう)ドライアス(さん)(せい)
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
しょうドライアス
さん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
しょう
ドライアスⅢ
さん
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū Kishō Doraiasu Sansei
 Tên Nhật (Dịch) Draius the Third, the True Dragon General
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2800
 Mã số 94982447
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.