FANDOM


"Drain" (ドレイン Dorein) là một series các Bài Bẫy Duy trì tập trung vào việc vô hiệu các hiệu ứng quái thú. Hiện có 3 lá bài trong series này: "Skill Drain", vô hiệu các hiệu ứng trên sân, "Soul Drain", ngăn chặn các hiệu ứng trong Mộ bàiVùng Trục xuất được kích hoạt, và "Mind Drain", ngăn chặn các hiệu ứng trên tay được kích hoạt. Cả ba đều yêu cầu người dùng trả 1000 Điểm Gốc để kích hoạt chúng. Artwork của chúng đều cho thấy sự biến đổi của "Dark Ruler Ha Des" trở thành "Revived King Ha Des".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.