FANDOM


229px-DragonMastery-TF05-JP-VG

"Dragunity Militum" được trang bị "Dragunity Phalanx"

"Dragunity" (ドラグニティ- - Doragunitï) là một archetype phát hành tại Duel Terminal. Thuật ngữ "Dragunity" là một từ ghép của từ Dragon và Unity. Hiệu ứng của chúng chủ yếu xoay quanh việc trang bị bất kỳ quái thú Cấp độ 3 hoặc thấp hơn Dragon-Type trong Mộ bài của bạn cho các quái thú Winged Beast-Type của bạn trong cuộc chơi(theo nghĩa đen thì các quái thú Dragon-Type sẽ chuyển hóa thành vũ khí, hoặc quái thú Winged-Beast "Dragunity" "kết hợp" với các con "ngựa chiến" Rồng của họ giống như là "Dragunity Knights"). Bởi vì tập trung rất nhiều vào việc gửi quái thú đến Vùng Phép&Bẫy, archetype "Dragunity" thường được so sánh với archetype "Crystal Beast" và archetype "Cyberdark". Chúng cũng sử dụng nhiều các Quái thú Đồng bộ Dragon-Type, cho dù chúng yêu cầu quái thú Dragon-Type Tuner cũng như Winged Beast-Type không phải Tuners.

Các quái thú Dragon-Type trong archetype này cho đến nay tất cả đều có áo giáp bao phủ hầu hết cơ thể của chúng ("Dragunity Phalanx"), hoặc chúng chỉ có một mảnh áo giáp tương tự như vậy, và được đặt tên theo tên của một loại vũ khí (như "Dragunity Darkspear" ). Ngược lại, những quái thú Winged Beast-Type dường như được đặt tên theo các chiến binh lịch sử (VD: "Dragunity Legionnaire" được đặt theo tên của người lính phổ biến trong quân đội La Mã).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.