Dragoons of Draconia
DragoonsofDraconia-SECE-EN-R-1E.png
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Beast-Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 73779005
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.