FANDOM


Dragoons of Draconia
DragoonsofDraconia-SECE-EN-R-1E
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Beast-Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 73779005
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.