FANDOM


Dragons of Legend là một Booster Pack của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Nó bao gồm hàng chục lá bài nổi tiếng trong cả bốn series TV anime Yu-Gi_Oh! - được in lần đầu tiên.

DRLG-TCG

( Tổng số 51 lá bài )
Số Set Tên lá bài Loại bài
DRLG-EN001 Legendary Knight Timaeus Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN002 Kuribandit Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN003 Amulet Dragon Quái thú Dung hợp
DRLG-EN004 Dark Magician Girl the Dragon Knight Quái thú Dung hợp
DRLG-EN005 The Eye of Timaeus Bài Phép Thông thường
DRLG-EN006 Legend of Heart Bài Phép Thông thường
DRLG-EN007 Berserker Soul Bài Phép Tức thời
DRLG-EN008 Relay Soul Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN009 Guardian Eatos Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN010 Guardian Dreadscythe Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN011 Celestial Sword - Eatos Bài Phép Trang bị
DRLG-EN012 Reaper Scythe - Dreadscythe Bài Phép Trang bị
DRLG-EN013 Guarded Treasure Bài Phép Duy trì
DRLG-EN014 Soul Charge Bài Phép Thông thường
DRLG-EN015 Sabatiel - The Philosopher's Stone Bài Phép Thông thường
DRLG-EN016 Flash Fusion Bài Phép Tức thời
DRLG-EN017 Battle Fusion Bài Phép Tức thời
DRLG-EN018 Final Fusion Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN019 Pair Cycroid Quái thú Dung hợp
DRLG-EN020 Ayers Rock Sunrise Bài Phép Thông thường
DRLG-EN021 Doble Passe Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN022 Carboneddon Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN023 Mathematician Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN024 Ra's Disciple Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN025 Mound of the Bound Creator Bài Phép Môi trường
DRLG-EN026 Shooting Star Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN027 Blackwing - Oroshi the Squall Quái thú Tuner
DRLG-EN028 Blackwing - Steam the Cloak Quái thú Tuner
DRLG-EN029 Blackwing - Hurricane the Tornado Quái thú Tuner
DRLG-EN030 Black Sonic Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN031 Black Wing Revenge Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN032 Shadow Impulse Bài Bẫy Thông thường
DRLG-EN033 Assault Dog Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN034 Gate Blocker Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN035 Wiretap Bài Bẫy Phản hồi
DRLG-EN036 Lionhearted Locomotive Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN037 Express Train Trolley Olley Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN038 Construction Train Signal Red Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN039 Train Connection Bài Phép Trang bị
DRLG-EN040 Number 73: Abyss Splash Quái thú Xyz
DRLG-EN041 Number C73: Abyss Supra Splash Quái thú Xyz
DRLG-EN042 Rank-Up-Magic Quick Chaos Bài Phép Tức thời
DRLG-EN043 Number C5: Chaos Chimera Dragon Quái thú Xyz
DRLG-EN044 Rank-Up-Magic Admiration of the Thousands Bài Phép Thông thường
DRLG-EN045 Magic Hand Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN046 Fire Hand Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN047 Ice Hand Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN048 Prominence Hand Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN049 Number C106: Giant Red Hand Quái thú Xyz
DRLG-EN050 Lillybot Quái thú Hiệu ứng
DRLG-EN051 Rising Sun Slash Bài Phép Trang bị
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.