Dragonpulse Magician
(りゅう)(みゃく)()(じゅつ)()
DragonpulseMagician-SDMP-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
みゃくの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
みゃく
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmyaku no Majutsushi
 Tên Hàn 용맥의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Spellcaster / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1800 / 900
 Mã số 15146890
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.