FANDOM


Dragonpit Magician
(りゅう)(けつ)()(じゅつ)()
DragonpitMagician-SDMP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
けつの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
けつ
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūketsu no Majutsushi
 Tên Hàn 용혈의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum
 CÔNG / THỦ 900 / 2700
 Mã số 51531505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.