Dragonmaid Flamme
ドラゴンメイド・フランメ
 Tên Việt Hầu Gái Rồng Flamme
 Tên Nhật ドラゴンメイド・フランメ
 Tên Nhật (rōmaji) Doragon Meido Furanme
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1700
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.