Dragoncarnation
()(りょう)(てん)(せい)
Dragoncarnation-LTGY-EN-SP-1E.png
 Tên Việt Tái Sinh Loài Rồng
 Tên Nhật (Kana)
りょう
てん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
てん
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Garyōtensei
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Fang Reincarnation
 Tên Hàn 아룡전생
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 05325424
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.