FANDOM


Dragoncaller Magician
(こう)(りゅう)()(じゅつ)()
DragoncallerMagician-RATE-EN-SR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Gọi Rồng
 Tên Nhật (Kana)
こう
りゅうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
りゅう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōryū no Majutsushi
 Tên Hàn 강룡의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 45667991
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.