Dragon Spirit of White
(しろ)(れい)(りゅう)
DragonSpiritofWhite-LCKC-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Bạch Hồn Long
 Tên Nhật (Kana)
しろき
れい
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
しろ
き霊
れい
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Shirokireiryū
 Tên Hàn 하얀 영룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 45467446
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.