FANDOM


Dragon Master Knight
究極竜騎士(マスター・オブ・ドラゴンナイト)
DragonMasterKnight-DPRP-EN-R-1E
 Tên Việt Bậc Thầy Chiến Kỵ Long
 Tên Nhật (Kana)
究極竜騎士
マスター・オブ・ドラゴンナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 究極竜騎士
マスター・オブ・ドラゴンナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Masutā obu Doragon Naito
 Tên Nhật (Dịch) Master of Dragon Knight
 Tên Hàn 궁극룡 기사
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 5000 / 5000
 Mã số 62873545
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.