FANDOM


Dragon Dowser
ドラゴンダウザー
DragonDowser-SECE-EN-R-1E
 Tên Nhật ドラゴンダウザー
 Tên Nhật (rōmaji) Doragon Dauzā
 Tên Hàn 드래곤다우저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 76066541
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.