Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() ドラゴネル
DraghigMalebrancheoftheBurningAbyss-CROS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き ドラゴネル
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
ドラゴネル
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Doragoneru
 Tên Nhật (Dịch) Dragonel, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 900
 Mã số 45593826
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.