FANDOM


Draco Masters of the Tenyi
(てん)()(りゅう)(けん)(せい)
DracoMastersoftheTenyi-VJMP-JP-OP
 Tên Việt Long Quyền Sư Trưởng Môn Long Uy
 Tên Nhật (Kana)
てん
いの
りゅう
けん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
の龍
りゅう
けん
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Ten'i no Ryūkensei
 Tên Nhật (Dịch) Dracofist Masters of the Tenyi
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Wyrm / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2600 / 3
 Mã số 23935886
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.