FANDOM


Draco Berserker of the Tenyi
(てん)()(りゅう)()(しん)
DracoBerserkeroftheTenyi-CHIM-JP-OP
 Tên Việt Long Quyền Sư Bạo Chúa Long Uy
 Tên Nhật (Kana)
てん
いの
りゅう
しん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
の龍
りゅう
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’i no Ryūkishin
 Tên Nhật (Dịch) Fierce Dragon God of the Tenyi
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.