FANDOM


Dr. Frankenderp
Dr.(ドクター)フランゲ
DrFrankenderp-DOCS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
Dr.
ドクターフランゲ
 Tên Nhật (Chuẩn) Dr.
ドクター
フランゲ
 Tên Nhật (rōmaji) Dokutā Furange
 Tên Nhật (Dịch) Dr. Frange
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 27995943
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.