FANDOM


Doyon @Ignister
ドヨン(アット)イグニスター
Doyon@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Doyon @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ドヨン
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ドヨン@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Doyon Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 1600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.