FANDOM


Dowsing Fusion
  • Nhật: ダウジング・フュージョン
  • Romaji: Daujingu Fyūjon
  • Việt: Dung Hợp Cảm Xạ
Loại bài

Phép

Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp từ Bộ bài Phụ của bạn, bằng cách trục xuất các Quái thú Dao động được liệt kê trên nó từ Mộ của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp.[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dowsing Fusion Perform a Fusion Summon using Pendulum Monsters in your own Graveyard as Fusion Material.
Nhật 自分の墓地のPモンスターを融合素材として融合召喚する

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Mặc dù không được đề cập trong dòng mô tả lá bài, các nguyên liệu đã dùng cho việc Triệu hồi Dung hợp được thêm vào Bộ bài Phụ ngửa mặt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.