FANDOM


Doublebyte Dragon
ダブルバイト・ドラゴン
DoublebyteDragon-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Nhị Hàm Long
 Tên Nhật ダブルバイト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Baito Doragon
 Tên Hàn 더블바이트 드래곤
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Mã số 23971061
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.