FANDOM


Double or Nothing!
  • Nhật: ダブル・アップ・チャンス
  • Romaji: Daburu Appu Chansu
  • Việt: Nhân Đôi Cơ Hội
Khác:
Double Up Chance
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Khi một đòn tấn công của quái thú bị phủ nhận: Chọn mục tiêu quái thú đó trong Giai đoạn Chiến đấu này, nó có thể tấn công một lần nữa, nếu nó làm thế, CÔNG của nó được nhân đôi chỉ trong Bước Thiệt hại.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Double or Nothing! When a monster's attack has been negated, double its ATK and attack once more.
Nhật モンスターの(こう)(げき)()(こう)になったとき(こう)(げき)(りょく)を2(ばい)にしてもう(いち)()(こう)(げき)できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.