FANDOM


Double Resonator
ダブル・リゾネーター
DoubleResonator-MACR-JP-C
 Tên Nhật ダブル・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Rizonētā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 60832978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.