FANDOM


Double Magical Arm Bind
ダブルマジックアームバインド
DoubleMagicalArmBind-DRL2-EN-SR-1E
 Tên Nhật ダブルマジックアームバインド
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Majikku Āmubaindo
 Tên Nhật (Dịch) Double Magic Arm Bind
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72621670
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.