FANDOM


Double Iris Magician
(こう)(さい)()(じゅつ)()
DoubleIrisMagician-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Nhãn Cầu
 Tên Nhật (Kana)
こう
さいの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
さい
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōsai no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Iris Magician
 Tên Hàn 홍채의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 49684352
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.