FANDOM


Double Header Anger Knuckle
()(かん)(じゅう)(れん)アンガー・ナックル
 Tên Việt Đầu Tàu Động Cơ Đôi - Nộ Quyền
 Tên Nhật (Kana)
かん
じゅう
れんアンガー・ナックル
 Tên Nhật (Chuẩn)
かん
じゅう
れん
アンガー・ナックル
 Tên Nhật (rōmaji) Kikan Jūren Angā Nakkuru
 Tên Nhật (Dịch) Engine Heavy Connect - Anger Knuckle
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.