FANDOM


Double Cyclone
ダブル・サイクロン
DoubleCyclone-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Lốc Xoáy Song Đôi
 Tên Nhật ダブル・サイクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Saikuron
 Tên Hàn 더블 싸이크론
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 75652080
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.