FANDOMDouble Attack (Team Strike)
 • Nhật: ダブル・アタック(合
  がっ
  たい
  こう
  げき
 • Kana: ダブル・アタック(
  がっ
  たい
  こう
  げき)
 • Romaji: Daburu Atakku (Gattai Kōgeki)
 • Việt: Song Kích (Tấn Công Tổng Lực)
Khác:
Double Attack (Union Attack)
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Dùng 2 quái thú "Masked HERO" để tấn công một quái thú. CÔNG là tổng CÔNG của các quái thú "Masked HERO" đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Double Attack (Team Strike) Use two Masked Heroes to attack one monster. The ATK is the sum of the Heroes' ATKs.
Nhật (マスクド)(ヒーロー)2体でモンスター1体に攻撃できる
攻撃力は2体の合計値になる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.