FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:26, ngày 29 tháng 12 năm 2017Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (1.158 byte) (+1.158)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Manga card | name = Double Attack (Team Strike) | ja_name = ダブル・アタック({{Ruby|合|がっ}}{{Ruby|体|たい}}{{Ruby|攻|こう}}{{Ruby|…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.