Doshin @Ignister
ドシン(アット)イグニスター
Doshin@Ignister-IGAS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Doshin @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ドシン
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ドシン@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Doshin Atto Igunisutā
 Tên Hàn 드싱()이그니스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 800
 Mã số 78751195
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.