FANDOM


Doomdog Octhros
()(けん)オクトロス
DoomdogOcthros-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
けんオクトロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
けん
オクトロス
 Tên Nhật (rōmaji) Maken Okutorosu
 Tên Nhật (Dịch) Demon Dog Octhros
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 58616392
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.