FANDOM


Doom Virus Dragon
デス・ウイルス・ドラゴン
DoomVirusDragon-LCKC-EN-UR-1E
 Tên Việt Tử Thần Long
 Tên Nhật デス・ウイルス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Desu Uirusu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Death Virus Dragon
 Tên Hàn 데스 바이러스 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1500
 Mã số 22804644
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.