FANDOM


Donyoribo @Ignister
ドンヨリボー(アット)イグニスター
Donyoribo@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Donyoribo @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ドンヨリボー
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ドンヨリボー@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Don'yoribō Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.