FANDOM


Donyoribo @Ignister
  • Nhật: ドンヨリボー@
    アット
    イグニスター
  • Kana: ドンヨリボー
    アットイグニスター
  • Romaji: Donyoribō Atto Igunisutā
  • Việt: Donyoribo @Mẫn Tiệp Kiến Thể
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Trong tính toán thiệt hại, nếu quái thú "@Ignister" của bạn mà đã bị tấn công (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vứt bỏ lá này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt mà sắp gây thiệt hại, trong khi bạn điều khiển một quái thú "@Ignister" (Hiệu ứng Nhanh): Trục xuất lá này từ Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
● Thiệt hại được gây ra bởi hiệu ứng đó trở thành 0.
● Gấp đôi thiệt hại được gây ra bởi hiệu ứng đó.
Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Donyoribo @Ignister" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
CÔNG / 300   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Donyoribo @Ignister During damage calculation, if your "@Ignister" monster was attacked (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. When a card or effect is activated that would inflict damage, while you control an "@Ignister" monster (Quick Effect): Banish this card from your GY, then activate 1 of these effects;
● The damage inflicted by that effect becomes 0.
● Double the damage inflicted by that effect.
You can only use 1 "Donyoribo @Ignister" effect per turn, and only once that turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.