FANDOM


Doki Doki
()()()()
DokiDoki-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
 Tên Nhật (Chuẩn)
 Tên Nhật (rōmaji) Doki Doki
 Tên Nhật (Dịch) Angry Earthenware
 Tên Hàn 노기토기
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 42143067
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.