FANDOM


 
Doitsu
ドイツ
 Tên Nhật ドイツ
 Tên Hàn 도이츠
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Union
 CÔNG / THỦ 100 / 200
 Mã số 57062206
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.