Dogoran, the Mad Flame Kaiju
()(えん)(かい)(じゅう)ドゴラン
DogorantheMadFlameKaiju-OP05-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Diệt Thú Hỏa Cuồng Dogoran
 Tên Nhật (Kana)
えん
かい
じゅうドゴラン
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
かい
じゅう
ドゴラン
 Tên Nhật (rōmaji) Doen Kaijū Dogoran
 Tên Hàn 노염파괴수 도고란
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1200
 Mã số 93332803
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.