FANDOM


Dododo Buster
ドドドバスター
DododoBuster-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ドドドバスター
 Tên Hàn 도도도 버스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 800
 Mã số 57996334
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.