FANDOM


Djinn Presider of Rituals
()(しき)()(じん)プレサイダー
DjinnPresiderofRituals-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しき
じんプレサイダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
じん
プレサイダー
 Tên Hàn 의식마인 프리자이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 34358408
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.