FANDOM


Divine Serpent Geh
(じゃ)(しん)ゲー
DivineSerpentGeh-AGMM-JP-UR
 Tên Việt Thánh Xà Geh
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しんゲー
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
ゲー
 Tên Nhật (rōmaji) Jashin Gē
 Tên Nhật (Dịch) Serpent God Geh
 Tên Hàn 사신 게
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 82103466
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.