Divine Dragon Knight Felgrand
(しん)(りゅう)()()フェルグラント
DivineDragonKnightFelgrand-MP14-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Thánh Long Kị sĩ Felgrand
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
しフェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūkishi Feruguranto
 Tên Hàn 신룡기사 펠그란트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1800
 Mã số 01639384
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.