FANDOM


Disposable Learning Device
使(つか)()学習装置(ラーニングマシン)
 Tên Việt Thiết Bị Học Tập Độc Quyền
 Tên Nhật (Kana)
使
つかい
すて
学習装置
ラーニングマシン
 Tên Nhật (Chuẩn) 使
つか
い捨
て学習装置
ラーニングマシン
 Tên Nhật (rōmaji) Tsukaisute Rāningu Mashin
 Tên Nhật (Dịch) Disposable Learning Machine
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.