FANDOM


Diplexer Chimera
ダイプレクサ・キマイラ
DiplexerChimera-SOFU-JP-C
 Tên Việt Bách Thể Tích Thú
 Tên Nhật ダイプレクサ・キマイラ
 Tên Nhật (rōmaji) Daipurekusa Kimaira
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 78084378
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.